Lysstyring

Dagens ønsker om energieffektive og smarte løsninger er sterkt økende i Norge da kravene om energimerking av bygg har blitt strengere. Vi kan levere løsninger med bevegelsesdetektering med eller uten dimmesignaler. Bryterpaneler for LED dimming og/eller ferdig innstilte scenarier (lysnivå/settinger). Våre produkter kan ofte kombineres med eksisterende anlegg, nye anlegg eller ved utvidelser, for store energibesparelser.