Velg visning:
Du har valgt:

Produkter med DALI-2 sertifikat!

DALI-2 er en videreutvikling av eksisterende DALI-standard. 
De viktigste endringer er nevnt under
  • Tydeligere og bedre spesifikasjon for produsenter av DALI-utstyr
  • Alle produkter må testes i henhold til standardisert prosedyre for å få DALI-2 stempel
  • Nye funksjoner som blant annet  «Go to last active level» - skrur på armaturer på samme nivå som de hadde før de ble slått av
  • Maks fadingtid oppgradert fra 90 sekunder til 16 min
  • Styreenheter får egne DALI-2 adresser, «spiser» ikke av de 64 armaturadressene
  • Styreenheter er standardisert i «event-modus» (opp mot toppsystem / SD-anlegg)
  • DT8 standardiseres bedre og deles opp, egen device-type for tuneable white (TC) og
    farge (RGBWAF / XY).

 

Tridonic oppsummerer forskjellene på DALI og DALI-2