Velg visning:
Du har valgt:

 

 

Bevegelse, lys eller akustisk DALI detektering?

En enkel måte å redusere energibruk på er ved bruk av nærværsdetektering - valg av riktig detekteringsmetode har mye å si for opplevelsen av lyset. Se under og finn løsningen som passer ditt prosjekt!

Akustisk detektering
Denne hører rundt hjørner og forbi vegger - typiske bruksområder er trappeoppganger, garderober, vinklede korridorer, boder i leilighetsbygg m.m. Denne benyttes der man ønsker automatisk tenning/dimming/slukking - uten manuell overstyring!
Lavfrekvent lyd - f.eks endring i lufttrykk når en dør åpnes.
Høyfrekvent lyd - f.eks fotsteg og prat.
 

PIR detektering

For DALI detektering i kontorlandskap, cellekontorer og klasserom er Lunatone PIR detektor et godt valg. PIR detektorene DALI CS kan enkelt kombineres med manuell overstyring.
 
Lyssensor
En DALI lyssensor kan brukes til å overvåke lysnivå og regulere lysnivået automatisk, basert på hvor mye dagslys som slipper inn i rommet. Luxnivå og hvilke adresser som skal motta kommandoer er valgfritt og angis i DALI Cockpit.