Velg visning:
Du har valgt:

Reduser energibruken ved detektering fra Extronic

Besparelser i energibruk har de seneste årene stått i fokus - både på grunn av kostnadshensyn, men ikke minst også på grunn av miljøhensyn. En enkel måte å redusere energibruk på er ved nærværsdetektering - vi behøver bare lys når det er noen tilstede!

Med smarte og innovative produkter fra Extronic kan vi levere kostnadseffektive detekteringsløsninger for de fleste anlegg.

 

Ofte vil en detektor fra Extronic kunne erstatte mange detektorer fra andre leverandører. I tillegg til microprosessor-styrt PIR teknologi, benytter Extronic avanserte akustiske detektorer for å detektere nærvær. Fordelen med akustisk detektering er at lyset allerede er på når døren åpnes, fordi detektoren reagerer på svært lavfrekent lyd. En akustisk detektor kan dekke opptil 5 etasjer i en trappeoppgang, og kan også "se" rundt hjørner i et stort lagerlokale. Benytter man i tillegg logikkmoduler og dimmbare armaturer vil man raskt oppnå store besparelser i energibruk og i vedlikeholdskostnader. 

 

www.extronic.se