Velg visning:
Du har valgt:Akustisk detektering

Akustisk detektering har en stor fordel ved at den kan detektere områder som ikke er synlig for en PIR detektor. Dette gjør at installasjonen er arbeidsbesparende, den krever færre komponenter, og man får dermed en enklere og rimeligere installasjon enn ved bruk av PIR deteksjon. Eventuelt kan en kombinasjon av både akustisk og PIR deteksjon bli en optimal løsning. 

 

Detektorene analyserer to ulike frekvensområder for å detektere nærvær:

- Lavfrekvent (LF) lyd er uhørbar lyd som f.eks. at en dør åpnes.

- Høyfrekvent (HF) lyd er lyder som f.eks. fotsteg, samtaler og andre lyder.

Et eksempel på bruk av LF og HF detektor er et trappehus. Når en dør åpnes blir det en trykkforandring som LF mikrofonen registrerer og tenner lyset. HF mikrofonen detekterer hørbar lyd som steg og samtaler slik at den bidrar til å opprettholde lyset. Akustisk deteksjon er også en fornuftig løsning for andre lukkede områder som f.eks. garasje eller lager. PIR/med HF (PD2210HF) kan forenkle installasjonen der en PIR ikke ser de første meterne bak seg, eller det er noen bygningsmessige hinder der PIR ikke ser alt.

 

Akustisk Detektering - AD 600

  • Akustisk styreenhet med/uten innebygget mikrofon
  • Stålkapsling for utenpåliggende montering eller DIN skinne.
  • Brukes sammen med eksterne mikrofoner, inntil 6 stk pr styreenhet.
  • Hører både Lav og høyfrekvente lyder.
  • Lavfrekvent - ikke hørbar lyd, som lufttrykk når døren åpnes. 
  • Høyfrekvent lyd - hørbar lyd, som fotsteg og prat.
  • Inntil 5 etasjer trappeoppgang eller 500m3 lokaler.
  • 6 stk AD 260 kan tilkobles en AD 600.

 

Akustisk Detektering STANDALONE (med innebygget styreenhet)

Akustiske detektorer som har enten lavfrekvent eller høyfrekvent detektering - eller  LF/HF i kombinasjon med PIR.